• Slovenščina
 • Hrvatski
 • English
 • Slovenščina
 • Hrvatski
 • English

Obvestilo z dne 16. 12. 2022

Zaključna konferenca projekta EDU4future v Sloveniji

G&P svetovanje je v sodelovanju s svojim poslovnim partnerjem Pomurskim tehnološkim parkom d.o.o iz Murske Sobote 15. 12. 2022 organiziralo zaključno konferenco o projektu EDU4future in razpravo o izsledkih raziskave projekta.

Na konferenci je dr. Jagodič najprej predstavil partnerje in projekt, nato pa se je predstavil tudi Pomurski tehnološki park d.o.o. iz Murske Sobote. Sledila podrobna predstavitev posameznih faz projekta in ugotovitev, ter zaključnih priporočil za partnerstvo in na koncu tudi za Slovenijo.

Na koncu je potekala z zainteresiranimi udeleženci tudi razprava o stanju in prilagoditvah šolskih izobraževalnih ustanov in sistema v Sloveniji, kjer so zainteresirani predstavniki deležnikov podali svoja mnenja. Splošna ugotovitev je bila, da bi se moral šolski sistem hitreje prilagajati, obenem pa bi se morala tudi podjetja bolj angažirati za vključitev v izobraževalni sistem.

Obvestilo z dne 10. 11. 2022

Sestanek partnerjev na projektu EDU4future v Bratislavi in zaključna konferenca projekta

Partnerji na projektu EDU4future so se 8. novembra zbrali v Bratislavi na srečanju partnerjev projekta in razpravi o pripravi končnega poročila projekta. Srečanje je gostil vodilni partner Gospodarska zbornica iz Trenčina, potekalo pa je v prostorih tovarne Volkswagen v Bratislavi na Slovaškem. Na prvem dnevu srečanja smo s partnerji obravnavali priporočila po državah na osnovi ugotovitev iz raziskave in primerjave med državami. Poleg tega smo pripravili tudi končno sporočilo za konferenco, ki je potekala naslednji dan.

Naslednji dan, 9. novembra 2022 smo vsi partnerju skupaj izvedli zaključno predstavitveno konferenco projekta EDU4future, ki so se je udeležili različni deležniki, povezani s šolskim sistemom na Slovaškem. Na konferenci je dualni sistem predstavila tudi Dualna Akademija, ki je del tovarne Volkswagen v Bratislavi in skrbi za usposabljanje novih kadrov, ki jih potrebuje tovarna. Konferenca je na koncu skozi razpravo potrdila ugotovitve raziskave na projektu in udeleženci so poudarili, da je potrebno šolske sisteme hitreje prilagajati razmeram na trgu in potrebam delodajalcev, ter spodbuditi mlade za vključitev v tehnične poklice.

Konferenca se je zaključila z ogledom proizvodnje vozil v tovarni Volkswagen v Bratislavi.

Partnerji na projektu:

 • SLOVENSKA OBCHODNA A PRIEMYSELNA KOMORA (Slovaška gospodarska zbornica -Območna zbornica v Trenčinu, Slovaška)
 • TREXIMA, r.o. (Češka)
 • AKADEMIE FÜR VOCATIONAL EDUCATION GmbH (Nemčija)
 • CONPLUSULTRA GmbH (Avstrija)
 • T2I – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE (Italija)
 • G&P svetovanje Gregor Jagodič s.p (Slovenija)

Obvestilo z dne 9. 5. 2022

Sestanek partnerjev na projektu EDU4future v St. Pöltnu!

Partnerji na projektu EDU4future smo se 5. in 6. maja 2022 zbrali na srečanju, na katerem smo razpravljali predvsem o tem, kako na osnovi pridobljenih rezultatov raziskave in izvedene analize oblikovati osnovo za pripravo predlogov glede sprememb na področju hitrejšega uvajanja zahtev Industrije 4.0 v šolske in izobraževalne sisteme.

Najprej smo na srečanju pregledali dosedanje delo in se seznanili z rezultati izvedene analize. Nato smo razpravljali o tem, kako bib ilo najlažje oblikovati predloge za spremembe. Skupna ugotovitev je bila, da je najbolje oblikovati splošne smernice, ki bi veljale za vse države partnerice, potem pa dodati še specifične in posamezni državi prilagojene predloge, ki sovpadajo z obstoječim izobraževalnim sistemom.

V okviru srečanja smo si ogledali tudi dualni sistem izobraževanja, ki ga v sodelovanju s poklicnimi šolami izvaja podjetje Geberit GmbH.

Obvestilo z dne 8. 12. 2021

Oblikovana poročila IO2 o izobraževalnih sistemih v državah partnerjev na projektu EDU4future!

V okviru projekta EDU4future so vsi partnerji pripravili in oblikovali svoja končna poročila o izobraževalnih sistemih v njihovih državah. Vsak partner je v skladu z mednarodno oblikovano metodologijo, ki so jo projektni partnerji pod vodstvom AFBB oblikovali v okviru IO1 predstavil in podrobno opisal izobraževalni sistem za svojo državo.

Poročilo IO2 je vsak partner najprej oblikoval v svojem jeziku, potem pa uredil tudi prevod v angleški jezik. S prevodom so postali podatki primerljivi med državami. Tako je olajšano tudi razumevanje izobraževalnega sistema posameznih držav.

Na osnovi tega poročila, bodo projektni partnerji (med njimi tudi G&P svetovanje), nadaljevali z IO3, kjer je potrebno narediti mednarodno primerjalno analizo in pregledati, kje vse so stične točke izobraževalnih sistemov po posameznih državah in kje prihaja do razlik. Vodenje IO3 je prevzel partner Trexima, ki bo skupaj z ostalimi partnerji pripravil ogrodje analize, potem pa mu bomo partnerji pomagali pri analizi podatkov.

Projekt teče v skladu s predvidenim časovnim okvirom in glede na zainteresiranost partnerjev tudi v prihodnje ni pričakovati, da bi prihajalo do zamud pri pripravi poročil za preostale IO.

Obvestilo z dne 9. 11. 2021

Sestanek partnerjev v okviru projekta EDU4future v Veroni (Italija), partner T2i!

Na prvem uradnem srečanju v živo partnerjev v okviru projekta EDU4future, smo se vsi partnerji zbrali v Italiji, v Veroni, kjer je srečanje organiziral partner T2i.

Na srečanju je vsak partner predstavil rezultate izvedene raziskave oblikovanja in organiziranosti študijskega in izobraževalnega sistema v svoji državi. Ob tem smo precej debatirali o razlikah med državami, ugotavljali podobnosti in na splošno spoznali, da so v veliki meri pogledi na izobraževanje podobni, čeprav so sami sistemi precej različni.

Izpostavili smo posamezne specifične razlike in se dogovorili za manjše oblikovne popravke izgleda poročila po posameznih državah. Vsak partnerjev je poročilo v osnovi pripravil v svojem jeziku, potem pa uredil tudi prevod v angleški jezik, da lahko ostali partnerji pregledajo vsebine in poiščejo stične točke z njihovimi izobraževalnimi sistemi.

Ob zaključku srečanja smo se še dogovorili, kako bodo tekle aktivnosti v prihodnje, vodja IO3 predstavnik podjetja Trexima pa je pojasnil, kako bodo aktivnosti razdelili v posamične naloge in kdo vse ter na kakšen način bo vključen v izvedbo ter pripravo analize. Vsekakor se bomo v aktivnosti vključevali vsi partnerji, saj je skupni interes, da je analiza čim bolje narejena, ter da bomo z njo pridobili dobre temelje za pripravo predlogov, ki jih bomo oblikovali v okviru IO4.

Obvestilo z dne 31. 5. 2021

Projektni partnerji EDU4future so razvili skupno mednarodno metodologijo za analizo izobraževalnih sistemov po državah vključenih v projekt EDU4future!

Skupaj s partnerji iz Nemčije, Slovaške, Češke, Avstrije in Italije smo zaključili prvo fazo projekta EDU4future, katere rezultat je sestavljena skupna mednarodna metodologija za prepoznavanje procesov prenosa zahtev industrije 4.0 v učne načrte poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Sestava skupne mednarodne metodologije je pomemben element za uspešno analizo stanja v posameznih državah, ki omogoča primerjavo različnih načinov prenosa “digitalnih” zahtev trga dela v poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Strokovno zasnovo enotne mednarodne metodologije je oblikovala AFBB – izobraževalna agencija iz Dresdna, ki že 30 let deluje na področju poklicnega in vseživljenjskega učenja v nemškem okolju. Poleg projektnih partnerjev SOPK, TREXIMA, ConPlusUltra in T²i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l., so sodelovali pri oblikovanju metodologije še predstavniki poklicnih šol in podjetij ter drugih institucij. Metodologija je na voljo v 6 evropskih jezikih.

Mednarodno ekipo v prihodnjem obdobju čakajo naloge, povezane z analiziranjem procesov prenosa potreb podjetij iz »Industrije 4.0« v srednješolski sistem v vseh sektorjih gospodarstva. V nadaljevanju bo izvedena njihova medsebojna primerjava, vrednotenje in obdelava priporočil za organizacijo javnega sektorja, srednjih šol, podjetij, grozdov ipd.

Za več informacij o projektu: G&P svetovanje Gregor Jagodič s.p. ali spletni ERASMUS+ 

Obvestilo z dne 27. 11. 2020

Projekt EDU4future se začenja

G&P svetovanje Gregor Jagodič s.p. je postal partner v mednarodnem projektu “Izobraževanje za prihodnost” (EDU4future).

V začetku novembra 2020 se je začel izvajati transnacionalni projekt EDU4future, ki vključuje partnerje iz Nemčije, Slovaške, Avstrije, Italije, Slovenije in Češke. Prvo srečanje partnerjev je bilo tako uradno zaradi pandemije izvedeno na daljavo in sicer včeraj, 26. 11. 2020.

Cilj projekta je medsebojna izmenjava izkušenj in najboljših praks v sodelujočih državah. EDU4future se bo osredotočil na procese in orodja, ki jih partnerske države izberejo za razumevanje in opisovanje vedno hitrejših sprememb na trgu dela, povezanih z digitalizacijo, avtomatizacijo in drugimi tehnologijami Industrije 4.0. Projektni partnerji bodo opisali postopke, s katerimi se te zahteve za nove kompetence prenašajo v poklicno usposabljanje, da bodo diplomanti ustrezno pripravljeni na nove delovne dejavnosti.

Projekt bo razvil skupno metodologijo, po kateri bodo sodelujoče organizacije načrtovale prakse v svojih državah in jih nato opisale v podrobnih poročilih. Nacionalna poročila bodo strukturirana tako, da bo omogočena primerjava in ponazoritev postopkov s konkretnimi primeri dobre prakse. Drugi rezultat projekta bo pregled priporočil, ki izhajajo iz ugotovitev.

Glavni partner projekta EDU4future je Območna zbornica Trenčin (Slovaška gospodarska in industrijska zbornica). Projekt je financiran iz programa Erasmus+.

Obvestilo z dne 4. 11. 2020

Napoved začetka vključitve v projekt EDU4future!

S ponosom najavljamo, da smo se uspešno vključili v mednarodni projekt EDU4 future. Predstavitev projekta podajamo v nadaljevanju.

Projekt: Educate 4 Future – Kompetence industrije 4.0 za učne načrte poklicnih šol Odobrena vrednost projekta: 262.524,00 €

Število partnerjev: 6

Trajanje: 26 mesecev (11/2020-12/2022)

Opis problematike projekta:

Trg dela se v dobi digitalizacije in industrije 4.0 spreminja hitreje. Zato je treba spreminjajoče se kvalifikacijske zahteve prenesti na poklicno usposabljanje in nadaljnje izobraževanje, da bi strokovnjake čim bolje pripravili za njihovo poklicno dejavnost.

Namen projekta EDU4Future je opisati, kako se spreminjajoče zahteve trga dela, s posebnim upoštevanjem digitalizacije in industrije 4.0, lahko prenesejo na poklicno usposabljanje in nadaljnje izobraževanje v posameznih partnerskih državah.

Glede na soodvisna gospodarstva je skupna konkurenčnost trgov dela in sistemov poklicnega usposabljanja skupna skrb. Prepoznavanje najboljših praks iz drugih držav EU je učinkovit način za pridobivanje novega zagona za začetek sprememb na nacionalni in evropski ravni.

Na teh osnovah bodo partnerji opisali sisteme poklicnega usposabljanja v posameznih partnerskih državah. Poleg tega bo v raziskavi zajet tudi pogled na vlogo socialnih partnerjev, države in regij v procesu prenosa zahtev trga dela v izobraževanje na nacionalni, regionalni, lokalni in sektorski ravni, na kompetence posameznih akterjev, na primere dobrih praks in primere ustreznih partnerstev in sklenjenih pobud.

Podrobno želimo opisati postopke, s katerimi 6 držav članic EU, ki jih zastopa 6 projektnih partnerjev, predvideva in izbira spreminjajoče se zahteve trga dela, s posebnim poudarkom na digitalizaciji in Industriji 4.0, da bi jih vključili v poklicno usposabljanje. in prenos nadaljnjega izobraževanja. Pripravili bomo mednarodno metodologijo, ki jo bodo uporabljali partnerji za opis razmer v vsaki partnerski državi ali celo v kateri koli drugi državi EU ali zunaj EU. Vsaka partnerska organizacija pripravi podrobno državno poročilo, v katerem so opisani postopki, določeni s to enotno metodologijo.

Predvideni intelektualni rezultati:

 • IO1: Mednarodna metodologija (odgovorni partner: AFBB) – Projekt bo razvil mednarodno metodologijo, ki bo v sodelujočih državah opisala, kako se zahteve trga dela s poklicnim usposabljanjem prenašajo na kompetence Cilj metodologije je omogočiti dosleden pristop k opisovanju razmer v vsaki državi, tudi če se sistemi poklicnega izobraževanja in usposabljanja lahko bistveno razlikujejo. Poleg tega bo pustil dovolj prostora za konkretne primere, za lokalne pobude in primere dobre prakse.
 • IO2: Poročila o državah (odgovorni partner: T2I) – Partnerji pripravljajo državna poročila, ki opisujejo stanje v njihovi državi po splošnih načelih mednarodne metodologije (IO1).
 • IO3: Primerjalna študija (odgovorni partner: TREXIMA) – Enotna struktura poročil po državah omogoča primerjavo in vrednotenje posameznih poročil glede na različne vidike. Analiza se bo osredotočila na najpomembnejše razlike v poklicnem usposabljanju in v konceptih države, da bi zagotovili pravočasen in kakovosten prenos zahtev trga dela, zlasti na področju digitalizacije in industrije 4.0, na poklicno Primerjajo se tudi primeri dobrih praks. Primerjalna analiza se bo osredotočila na pregled istih elementov, predvsem pa na razlike v pristopih različnih držav partnerstva.
 • IO4: Priporočila (odgovorni partner: CONPLUSULTRA) – V obliki strateškega dokumenta bo ta rezultat vseboval oceno rezultatov na podlagi poročil držav in primerjalnih analiz. Izsledek oblikuje tako splošne zaključke kot priporočila za posamezne države o tem, kako bi bilo mogoče njihove pristope inovirati ali Poseben poudarek je na postopkih, ki najbolje ustrezajo potrebi po prenosu zahtev spreminjajočega se trga dela na poklicno usposabljanje. Posebna pozornost je v tem prenosu namenjena procesom, ki se posebej ukvarjajo z vprašanjem digitalizacije in fenomenom »Industrije 4.0«, ki spreminja trg dela še hitreje kot v preteklosti.

Partnerji na projektu:

 • SLOVENSKA OBCHODNA A PRIEMYSELNA KOMORA (Slovaška gospodarska zbornica –
 • Območna zbornica v Trenčinu, Slovaška)
 • AKADEMIE FÜR VOCATIONAL EDUCATION GMBH (Nemčija)
 • TREXIMA, r.o. (Češka) CONPLUSULTRA GMBH (Avstrija)
 • G&P svetovanje Gregor Jagodič p (Slovenija)
 • T2I – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE (Italija)